Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys