Tanskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Distinguido Sr. Presidente:
Kære Hr. Direktør,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Kære Fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Querido Juan:
Kære John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver til jer angående...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i forbindelse med...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Con relación a...
I fortsættelse af...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En referencia a...
I henhold til...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escribo para pedir información sobre...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Le escribo en nombre de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

¿Sería posible...
Vil du have noget imod at...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
¿Tendría la amabilidad de...
Kunne du være så venlig at...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Me complacería mucho si...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
¿Podría enviarme...
Vil du være så venlig at sende mig...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Me atrevo a preguntarle si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría recomendarme...
Kan du anbefale...
Virallinen pyyntö, suora
¿Podría enviarme...
Kan du venligst sende mig...
Virallinen pyyntö, suora
Se le insta urgentemente a...
Du er snarest anmodet til at...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Virallinen tiedustelu, suora
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Virallinen tiedustelu, suora
Es nuestra intención...
Det er vores hensigt at...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informarle que...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecemos de antemano...
Tak på forhånd...
Virallinen, erittäin kohtelias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Virallinen, kohtelias
Si requiere más información no dude en contactarme.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Virallinen, kohtelias
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Virallinen, suora
Si requiere más información...
Hvis du ønsker mere information...
Virallinen, suora
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Virallinen, suora
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Virallinen, hyvin suora
Espero tener noticias de usted pronto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saludos,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys