Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Querido Juan:
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Con relación a...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

¿Sería posible...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
¿Podría enviarme...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría recomendarme...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
¿Podría enviarme...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Se le insta urgentemente a...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Si requiere más información no dude en contactarme.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Si requiere más información...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saludos,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys