Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Le escribimos en referencia a...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Con relación a...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En referencia a...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escribo para pedir información sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Su compañía nos fue muy recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Se despide cordialmente,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saludos,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys