Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Distinguido Señor:
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Querido Juan:
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saludos,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys