Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Distinguido Sr. Presidente:
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Distinguido Señor:
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Querido Juan:
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Le escribimos en referencia a...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Con relación a...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En referencia a...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escribo para pedir información sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Le escribo en nombre de...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

¿Sería posible...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
¿Tendría la amabilidad de...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Me complacería mucho si...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le agradecería enormemente si pudiera...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
¿Podría enviarme...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Estamos interesados en obtener/recibir...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Me atrevo a preguntarle si...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
¿Podría recomendarme...
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
¿Podría enviarme...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
Se le insta urgentemente a...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Estaríamos muy agradecidos si...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Es nuestra intención...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informarle que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecemos de antemano...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Si requiere más información no dude en contactarme.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de trabajar juntos.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Gracias por su ayuda en este asunto.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Si requiere más información...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Apreciamos hacer negocios con usted.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Espero tener noticias de usted pronto.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Se despide cordialmente,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saludos,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys