Unkariksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Kedves John!
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Further to…
Továbbá...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Virallinen pyyntö, suora
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Virallinen, suora
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Virallinen, hyvin suora
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
Üdvözlettel,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys