Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Further to…
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
With reference to…
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys