Romaniaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Dragă Mihai,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Further to…
În legătură cu...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
With reference to…
Referitor la...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Virallinen pyyntö, suora
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Virallinen, hyvin suora
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
Cu stimă,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Cu respect,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
Cu bine,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys