Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
We are writing in connection with...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Further to…
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
With reference to…
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys