Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Further to…
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
With reference to…
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys