Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
의장님/ 이사님
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Giám đốc điều hành
CEO(씨이오)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
마케팅 담당자님
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
세일 매니저님
Myynnistä vastaava työntekijä
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
고객서비스팀 매니저님
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
인사관리 매니저님
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Giám đốc/Trưởng văn phòng
오피스 매니저님
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Thư ký trưởng
회사비서
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Kế toán trưởng
최고 회계사님
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
기술관리자님
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
연구 개발 매니저님
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
프로덕션 담당자님
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
공장장님
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan