Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Фин. дир. (финансовый директор)
Président Directeur Général (PDG)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Ген. дир. (генеральный директор)
Président Directeur Général (PDG)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Главный маркетолог
Directeur Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Главный менеджер по продажам
Directeur des Ventes
Myynnistä vastaava työntekijä
Менеджер по работе с клиентами
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Директор по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Менеджер по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Офис менеджер
Directeur des Services Administratifs
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Секретарь
Secrétaire Général
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Бухгалтер
Chef Comptable
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Технический директор
Directeur Technique
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Ресерч-менеджер
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Производственный директор
Directeur de Production
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Директов завода
Directeur d'Usine
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan