Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Фин. дир. (финансовый директор)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Ген. дир. (генеральный директор)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Главный маркетолог
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Главный менеджер по продажам
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myynnistä vastaava työntekijä
Менеджер по работе с клиентами
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Директор по персоналу
Dyrektor Działu Kadr
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Менеджер по персоналу
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Офис менеджер
Zarządca Wydziału
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Секретарь
Sekretarka/ Sekretarz
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Бухгалтер
Główny Księgowy
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Технический директор
Dyrektor Techniczny
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Ресерч-менеджер
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Производственный директор
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Директов завода
Dyrektor Fabryki
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan