Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

ประธานและกรรมการบริษัท
Předseda představenstva a generální ředitel
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
กรรมการผู้จัดการ
Generální ředitel (CEO)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketingový ředitel
Markkinoinnista vastaava työntekijä
ผู้จัดการการขาย
Obchodní ředitel
Myynnistä vastaava työntekijä
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ředitel servisu / klientských služeb
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
กรรมการบุคลากร
Personální ředitel
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Personální ředitel
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการสำนักงาน
Office Manager
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
เลขาธิการของบริษัท
Tajemník společnosti
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
หัวหน้านักบัญชี
Hlavní účetní
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ředitel informačních technologií
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Vedoucí výzkumu a vývoje
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
ผู้บริหารด้านการผลิต
Produkční ředitel
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
ผู้จัดการโรงงาน
Ředitel továrny
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan