Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

ประธานและกรรมการบริษัท
Président Directeur Général (PDG)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
กรรมการผู้จัดการ
Président Directeur Général (PDG)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
ผู้จัดการทางการตลาด
Directeur Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
ผู้จัดการการขาย
Directeur des Ventes
Myynnistä vastaava työntekijä
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
กรรมการบุคลากร
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการสำนักงาน
Directeur des Services Administratifs
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
เลขาธิการของบริษัท
Secrétaire Général
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
หัวหน้านักบัญชี
Chef Comptable
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
ผู้บริหารทางเทคนิค
Directeur Technique
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
ผู้บริหารด้านการผลิต
Directeur de Production
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
ผู้จัดการโรงงาน
Directeur d'Usine
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan