Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

ประธานและกรรมการบริษัท
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
กรรมการผู้จัดการ
Ĉefa Administra Oficiro
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
ผู้จัดการทางการตลาด
Direktoro de marketado
Markkinoinnista vastaava työntekijä
ผู้จัดการการขาย
Direktoro de ventoj
Myynnistä vastaava työntekijä
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Direktoro de klientoservo
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
กรรมการบุคลากร
Direktoro de la personaro
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Direktoro de la personaro
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการสำนักงาน
Direktoro de ofico
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
เลขาธิการของบริษัท
Kompania sekretario
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
หัวหน้านักบัญชี
Ĉefa librotenanto
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
ผู้บริหารทางเทคนิค
Teknika direktoro
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
ผู้บริหารด้านการผลิต
Direktoro de produktado
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
ผู้จัดการโรงงาน
Direktoro de uzino
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan