Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Formand og Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Marketingdirektør
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Salgschef
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myynnistä vastaava työntekijä
Kundeservice Direktør
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Personaledirektør
Dyrektor Działu Kadr
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Personaleafdelingsleder
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Kontorleder
Zarządca Wydziału
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Virksomheds Sekretær
Sekretarka/ Sekretarz
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Regnskabschef
Główny Księgowy
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Teknisk Direktør
Dyrektor Techniczny
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Forskning og Udviklings Direktør
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Produktionsleder
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Fabriksdirektør
Dyrektor Fabryki
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan