Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Hallituksen puheenjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Toimitusjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Markkinointipäällikkö
Directeur Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Myyntipäällikkö
Directeur des Ventes
Myynnistä vastaava työntekijä
Asiakaspalvelupäällikkö
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Toimistopäällikkö
Directeur des Services Administratifs
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Toimitusjohtaja
Secrétaire Général
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Talouspäällikkö
Chef Comptable
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Tekninen päällikkö
Directeur Technique
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Tuotantopäällikkö
Directeur de Production
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Tehdaspäällikkö
Directeur d'Usine
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan