Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Vorstandsvorsitzender
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Geschäftsführer
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Marketingdirektor
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Vertriebsleiter
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myynnistä vastaava työntekijä
Leiter Kundenbetreuung
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Leiter Personal
Dyrektor Działu Kadr
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Leiter Personal
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Geschäftsstellenleiter
Zarządca Wydziału
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Gesellschaftssekretär
Sekretarka/ Sekretarz
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Leiter Buchhaltung
Główny Księgowy
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Direktor Technik
Dyrektor Techniczny
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Leiter Forschung und Entwicklung
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Produktionsleiter
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Werksleiter
Dyrektor Fabryki
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan