Hindiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
marknadsföringschef
विक्रय निर्देशक
Markkinoinnista vastaava työntekijä
försäljningschef
विक्री प्रबंधक
Myynnistä vastaava työntekijä
kundservicechef
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
personalchef
मानव संसाधन निर्वाहक
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
personalchef
मानव संसाधन निर्वाहक
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
kontorschef
निर्वाहक
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
chefskamrer
कंपनी सचिव
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
ekonomichef
मुख्य लेखापाल
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
IT-chef
तकनीकि अधिकारी
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
forsknings- och utvecklingschef
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
produktionschef
उत्पादन निर्देशक
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
fabrikschef
कारखाने का निर्वाहक
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan