Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Director general.
Předseda představenstva a generální ředitel
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Director general executiv.
Generální ředitel (CEO)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Director de marketing
Marketingový ředitel
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Director de vânzări
Obchodní ředitel
Myynnistä vastaava työntekijä
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ředitel servisu / klientských služeb
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Director de personal
Personální ředitel
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Director de resurse umane
Personální ředitel
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Şef de birou
Office Manager
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Secretar
Tajemník společnosti
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Contabil şef
Hlavní účetní
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Director tehnic
Ředitel informačních technologií
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Director de cercetare şi dezvoltare
Vedoucí výzkumu a vývoje
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Director de producţie
Produkční ředitel
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Directorul de fabrică
Ředitel továrny
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan