Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Director general.
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Director general executiv.
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Director de marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Director de vânzări
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myynnistä vastaava työntekijä
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Director de personal
Dyrektor Działu Kadr
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Director de resurse umane
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Şef de birou
Zarządca Wydziału
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Secretar
Sekretarka/ Sekretarz
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Contabil şef
Główny Księgowy
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Director tehnic
Dyrektor Techniczny
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Director de cercetare şi dezvoltare
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Director de producţie
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Directorul de fabrică
Dyrektor Fabryki
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan