Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Director general.
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Director general executiv.
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Director de marketing
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Director de vânzări
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Myynnistä vastaava työntekijä
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Director de personal
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Director de resurse umane
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Şef de birou
Gerente de Escritório
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Secretar
Secretário(a)
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Contabil şef
Contador(a)
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Director tehnic
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Director de cercetare şi dezvoltare
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Director de producţie
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Directorul de fabrică
Gerente de Fábrica
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan