Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Président Directeur Général (PDG)
Фин. дир. (финансовый директор)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Président Directeur Général (PDG)
Ген. дир. (генеральный директор)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Directeur Marketing
Главный маркетолог
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Directeur des Ventes
Главный менеджер по продажам
Myynnistä vastaava työntekijä
Directeur Service Clients
Менеджер по работе с клиентами
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Директор по персоналу
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Менеджер по персоналу
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Directeur des Services Administratifs
Офис менеджер
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Secrétaire Général
Секретарь
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Chef Comptable
Бухгалтер
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Directeur Technique
Технический директор
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ресерч-менеджер
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Directeur de Production
Производственный директор
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Directeur d'Usine
Директов завода
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan