Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Фин. дир. (финансовый директор)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Ген. дир. (генеральный директор)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Dyrektor ds. Marketingu
Главный маркетолог
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Dyrektor ds. Sprzedaży
Главный менеджер по продажам
Myynnistä vastaava työntekijä
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Менеджер по работе с клиентами
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Dyrektor Działu Kadr
Директор по персоналу
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Менеджер по персоналу
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Zarządca Wydziału
Офис менеджер
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Sekretarka/ Sekretarz
Секретарь
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Główny Księgowy
Бухгалтер
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Dyrektor Techniczny
Технический директор
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ресерч-менеджер
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Dyrektor ds. Produkcji
Производственный директор
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Dyrektor Fabryki
Директов завода
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan