Romaniaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general.
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general executiv.
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de vânzări
Myynnistä vastaava työntekijä
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de resurse umane
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Gerente de Escritório
Şef de birou
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Secretário(a)
Secretar
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Contador(a)
Contabil şef
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director tehnic
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de cercetare şi dezvoltare
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producţie
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Gerente de Fábrica
Directorul de fabrică
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan