Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Фин. дир. (финансовый директор)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Διευθύνων Σύμβουλος
Ген. дир. (генеральный директор)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Главный маркетолог
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Διευθυντής Πωλήσεων
Главный менеджер по продажам
Myynnistä vastaava työntekijä
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Менеджер по работе с клиентами
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Διευθυντής Προσωπικού
Директор по персоналу
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Менеджер по персоналу
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Υπεύθυνος Γραφείου
Офис менеджер
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Γραμματέας της Εταιρείας
Секретарь
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Бухгалтер
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Τεχνικός Διευθυντής
Технический директор
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ресерч-менеджер
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Διευθυντής παραγωγής
Производственный директор
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Διευθυντής Εργοστασίου
Директов завода
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan