Unkariksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Elnök és ügyvezető igazgató
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Διευθύνων Σύμβουλος
Vezérigazgató
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketing igazgató
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Διευθυντής Πωλήσεων
Kereskedelmi igazgató
Myynnistä vastaava työntekijä
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ügyfélszolgálati menedzser
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Διευθυντής Προσωπικού
Személyzeti Igazgató
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Υπεύθυνος Γραφείου
Irodaigazgató
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Γραμματέας της Εταιρείας
Vállalati titkár/titkárnő
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Főkönyvelő
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Τεχνικός Διευθυντής
Műszaki Igazgató
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Διευθυντής παραγωγής
Termelési Igazgató
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Διευθυντής Εργοστασίου
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan