Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Předseda představenstva a generální ředitel
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Διευθύνων Σύμβουλος
Generální ředitel (CEO)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingový ředitel
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Διευθυντής Πωλήσεων
Obchodní ředitel
Myynnistä vastaava työntekijä
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ředitel servisu / klientských služeb
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Διευθυντής Προσωπικού
Personální ředitel
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Personální ředitel
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Γραμματέας της Εταιρείας
Tajemník společnosti
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Hlavní účetní
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Τεχνικός Διευθυντής
Ředitel informačních technologií
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Vedoucí výzkumu a vývoje
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Διευθυντής παραγωγής
Produkční ředitel
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Διευθυντής Εργοστασίου
Ředitel továrny
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan