Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Διευθυντής Μάρκετινγκ
marknadsföringschef
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Διευθυντής Πωλήσεων
försäljningschef
Myynnistä vastaava työntekijä
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
kundservicechef
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Διευθυντής Προσωπικού
personalchef
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
personalchef
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Υπεύθυνος Γραφείου
kontorschef
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Γραμματέας της Εταιρείας
chefskamrer
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ekonomichef
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Τεχνικός Διευθυντής
IT-chef
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
forsknings- och utvecklingschef
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Διευθυντής παραγωγής
produktionschef
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Διευθυντής Εργοστασίου
fabrikschef
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan