Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Président Directeur Général (PDG)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Διευθύνων Σύμβουλος
Président Directeur Général (PDG)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Directeur Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Διευθυντής Πωλήσεων
Directeur des Ventes
Myynnistä vastaava työntekijä
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Διευθυντής Προσωπικού
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Υπεύθυνος Γραφείου
Directeur des Services Administratifs
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Γραμματέας της Εταιρείας
Secrétaire Général
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Chef Comptable
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Τεχνικός Διευθυντής
Directeur Technique
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Διευθυντής παραγωγής
Directeur de Production
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Διευθυντής Εργοστασίου
Directeur d'Usine
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan