Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Διευθύνων Σύμβουλος
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Διευθυντής Πωλήσεων
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myynnistä vastaava työntekijä
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Διευθυντής Προσωπικού
Dyrektor Działu Kadr
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Υπεύθυνος Γραφείου
Zarządca Wydziału
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Γραμματέας της Εταιρείας
Sekretarka/ Sekretarz
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Główny Księgowy
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Τεχνικός Διευθυντής
Dyrektor Techniczny
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Διευθυντής παραγωγής
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Διευθυντής Εργοστασίου
Dyrektor Fabryki
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan