Hindiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Amministratore delegato
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Amministratore delegato
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Responsabile marketing
विक्रय निर्देशक
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Responsabile vendite
विक्री प्रबंधक
Myynnistä vastaava työntekijä
Responsabile del servizio clienti
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Responsabile risorse umane
मानव संसाधन निर्वाहक
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Responsabile risorse umane
मानव संसाधन निर्वाहक
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Capoufficio
निर्वाहक
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Segretario aziendale
कंपनी सचिव
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Contabile
मुख्य लेखापाल
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Direttore tecnico
तकनीकि अधिकारी
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Responsabile ricerca e sviluppo
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Responsabile del finissaggio
उत्पादन निर्देशक
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Direttore d'industria
कारखाने का निर्वाहक
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan