Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Président Directeur Général (PDG)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
विक्रय निर्देशक
Directeur Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
विक्री प्रबंधक
Directeur des Ventes
Myynnistä vastaava työntekijä
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
मानव संसाधन निर्वाहक
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
मानव संसाधन निर्वाहक
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
निर्वाहक
Directeur des Services Administratifs
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
कंपनी सचिव
Secrétaire Général
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
मुख्य लेखापाल
Chef Comptable
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
तकनीकि अधिकारी
Directeur Technique
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
उत्पादन निर्देशक
Directeur de Production
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
कारखाने का निर्वाहक
Directeur d'Usine
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan