Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
主席兼总裁
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
首席执行官
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
विक्रय निर्देशक
营销总监
Markkinoinnista vastaava työntekijä
विक्री प्रबंधक
销售总监
Myynnistä vastaava työntekijä
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
客户服务经理
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
मानव संसाधन निर्वाहक
人事总监
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
मानव संसाधन निर्वाहक
人力资源经理
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
निर्वाहक
办公室经理
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
कंपनी सचिव
公司秘书
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
मुख्य लेखापाल
总会计师
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
तकनीकि अधिकारी
技术总监
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
研发经理
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
उत्पादन निर्देशक
生产总监
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
कारखाने का निर्वाहक
工厂经理
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan