Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
विक्रय निर्देशक
Direktoro de marketado
Markkinoinnista vastaava työntekijä
विक्री प्रबंधक
Direktoro de ventoj
Myynnistä vastaava työntekijä
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Direktoro de klientoservo
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
निर्वाहक
Direktoro de ofico
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
कंपनी सचिव
Kompania sekretario
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
मुख्य लेखापाल
Ĉefa librotenanto
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
तकनीकि अधिकारी
Teknika direktoro
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
उत्पादन निर्देशक
Direktoro de produktado
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
कारखाने का निर्वाहक
Direktoro de uzino
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan