Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Фин. дир. (финансовый директор)
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Ĉefa Administra Oficiro
Ген. дир. (генеральный директор)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Direktoro de marketado
Главный маркетолог
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Direktoro de ventoj
Главный менеджер по продажам
Myynnistä vastaava työntekijä
Direktoro de klientoservo
Менеджер по работе с клиентами
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Direktoro de la personaro
Директор по персоналу
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Direktoro de la personaro
Менеджер по персоналу
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Direktoro de ofico
Офис менеджер
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Kompania sekretario
Секретарь
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Ĉefa librotenanto
Бухгалтер
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Teknika direktoro
Технический директор
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ресерч-менеджер
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Direktoro de produktado
Производственный директор
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Direktoro de uzino
Директов завода
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan