Unkariksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Elnök és ügyvezető igazgató
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Ĉefa Administra Oficiro
Vezérigazgató
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Direktoro de marketado
Marketing igazgató
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Direktoro de ventoj
Kereskedelmi igazgató
Myynnistä vastaava työntekijä
Direktoro de klientoservo
Ügyfélszolgálati menedzser
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Direktoro de la personaro
Személyzeti Igazgató
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Direktoro de la personaro
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Direktoro de ofico
Irodaigazgató
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Kompania sekretario
Vállalati titkár/titkárnő
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Ĉefa librotenanto
Főkönyvelő
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Teknika direktoro
Műszaki Igazgató
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Direktoro de produktado
Termelési Igazgató
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Direktoro de uzino
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan