Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Director de mercadeo
Dyrektor ds. Marketingu
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Director de ventas
Dyrektor ds. Sprzedaży
Myynnistä vastaava työntekijä
Director de atención al cliente
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Director de personal
Dyrektor Działu Kadr
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Director / Gerente
Zarządca Wydziału
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Secretario de la Sociedad
Sekretarka/ Sekretarz
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Contador principal
Główny Księgowy
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Director de informática
Dyrektor Techniczny
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Director de investigación y desarrollo
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Director de producción
Dyrektor ds. Produkcji
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Director de fábrica
Dyrektor Fabryki
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan