Kreikaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Chairman and Managing Director
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Chief Executive Officer (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Marketing Director
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Sales Manager
Διευθυντής Πωλήσεων
Myynnistä vastaava työntekijä
Client Services Manager
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Personnel Director
Διευθυντής Προσωπικού
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Human Resources Manager
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Company Secretary
Γραμματέας της Εταιρείας
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Chief Accountant
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Technical Director
Τεχνικός Διευθυντής
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Research and Development Manager
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Production Director
Διευθυντής παραγωγής
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Factory Manager
Διευθυντής Εργοστασίου
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan