Hindiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

Chairman and Managing Director
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
Chief Executive Officer (CEO)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
Marketing Director
विक्रय निर्देशक
Markkinoinnista vastaava työntekijä
Sales Manager
विक्री प्रबंधक
Myynnistä vastaava työntekijä
Client Services Manager
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
Personnel Director
मानव संसाधन निर्वाहक
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Human Resources Manager
मानव संसाधन निर्वाहक
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
Office Manager
निर्वाहक
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
Company Secretary
कंपनी सचिव
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
Chief Accountant
मुख्य लेखापाल
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
Technical Director
तकनीकि अधिकारी
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
Research and Development Manager
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
Production Director
उत्पादन निर्देशक
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
Factory Manager
कारखाने का निर्वाहक
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan