bab.la Sanontoja - Liike-elämä

Fraasikirjan yritysviestintäkategoria sisältää yritysmaailmassa yleisimmin käytettyjä fraaseja. Alaryhmiä ovat mm. yrityskirjeen lähettäminen ja laskun kirjoittaminen.

Tämä yritysmaailman fraasisanakirja sisältää kaikki yleisimmin käytetyt termit ja fraasit viralliseen kanssakäymiseen sekä kirjoittamiseen. Jokaisessa osiossa, kuten yrityskirjeen kirjoittamisessa, fraasit, mallit ja tekstiehdotukset ovat lajiteltu osa-alueen mukaan.

Löydät esimerkiksi kirje- ja sähköpostiosiosta tietoa, kuinka käyttää yleisimpiä sanontatapoja yritysmaailmassa. Löydät sieltä mm. eri tapoja kirjoittaa osoitetiedot kirjeeseen eri maiden käytäntöjen mukaan. Käytä oikeanlaista tervehdystä jota vastaanottaja odottaa sinun käyttävän. Muita yleisiä kysymyksiä joihin löydät vastaukset: Tuleeko yrityksen nimi vai vastaanottajan nimi ensin kirjeeseen? Miten kirjoittaa Arvoisa herra tai Arvoisa rouva toisella kielellä? Miten aloittaa kirje, jossa tarjotaan yrityshanketta?

Globalisaatiosta on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut vakiintunut ilmiö, ja se tulee jatkossakin olemaan osa yksityis- ja työelämäämme. Tarkemmin ottaen globalisaatio tarkoittaa kaupankäynnin jatkuvaa kansainvälistymistä ja maailman talouden ja rahamarkkinoiden yhdentymistä. Tästä ilmiöstä saa alkunsa myös termi "maailmankylä". Mutta miten globalisaatio näkyy jokapäiväisessä elämässämme?

Työsuhteet kollegoiden, liikekumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa ovat osa arkipäivää. Näiden osapuolten välillä tapahtuu paljon kommunikaatiota, useimmiten sähköpostin välityksellä. Sähköpostia koskeva osio sisältää neuvoja siitä, kuinka puhutella vastaanottajaa ja mitä fraaseja kannattaa käyttää, jotta voit kommunikoida kollegasi kanssa kuten syntyperäinen kielenpuhuja. Sama koskee kirjeitä: kirjeen sävy voi olla erilainen kuin sähköpostin, mutta ohjesäännöt ovat samankaltaisia kuin sähköpostin kirjoittamisessa. Kirjeitä koskevasta osiosta löydät lisätietoa asiasta.

Liiketoiminnassa myös muut asiat kuten laskun kirjoittaminen, tai tilauksen tai varauksen tekeminen ovat tärkeitä. Tässä bab.la:n fraasisanakirjat tulevat tarpeeseen. Jotta saat asiasi oikein ilmaistua ilman väärinymmärretyksi tulemista, näistä bab.la:n fraasisanakirjan osioista löydät asianmukaisen sanaston tilauksen tekemiseen, laskun kirjoittamiseen, tapaamisten sopimiseen ja perumiseen, ja varausten tekemiseen ja perumiseen. Näiden yhteydessä pienetkin virheet saattavat johtaa noloihin tilanteisiin: jos et liikekumppaneidesi kanssa saanut pöytää ravintolasta jossa halusitte keskustella liikeasioista, koska varauksessa tapahtui väärinymmärrys, tai jos laskun vastaanottajalla on vaikeuksia ymmärtää laskua, koska käytit vääriä fraaseja. Onneksi bab.la on koostanut käyttöösi kokonaisen listan oppaita usealla eri kieliyhdistelmällä, kahdeksaan osioon jaettuna.

bab.la:n fraasisanakirjan kategoria Liike-elämä sisältää osioita, jotka voivat olla hyödyllisiä jokapäiväisessä työelämässä. Esimerkiksi lyhenteet voivat olla suuri ajansäästökeino. Tästä osiosta löydät kielessä yleisesti tunnetut lyhenteet. Toinen kiinnostava kategoria sisältää käännöksiä ammattinimikkeille, joten voit saada selville, mitä liikekumppanisi todella tekee.

Toivomme, että fraasisanakirjamme auttaa tekemään yritysviestinnästäsi menestyksekästä.