Tanskaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
Varauksen tekeminen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Pöydän varaaminen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tager I imod kreditkort?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tilbyder I vegetarmad?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tilbyder I kosher mad?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tilbyder I halal mad?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Må jeg se menuen, tak?
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Hvad på menuen kan du anbefale?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Er der en specialitet?
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Er der en lokal specialitet?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Alkupalojen tilaaminen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Alkupalojen tilaaminen
沙拉(shālā)
Salat
ruoka-annos
汤(tāng)
suppe
ruoka-annos
肉(ròu)
kød
ruoka
猪肉(zhūròu)
svinekød
tietyn tyyppinen liha
牛肉(niúròu)
oksekød
tietyn tyyppinen liha
鸡肉(jīròu)
kylling
tietyn tyyppinen liha
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
海鲜(hǎixiān)
alt godt fra havet
ruoka
鱼(yú)
fisk
ruoka
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
ruoka-annos
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
peber
芥末(jièmò)
sennep
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brød
黄油(huángyóu)
smør
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Lisäjuoman pyytäminen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Tak, det er nok.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jeg vil gerne have ___, tak.
Jälkiruoan tilaaminen
冰淇淋(bīngqílín)
Is
jälkiruoka
蛋糕(dàngāo)
kage
jälkiruoka
巧克力(qiǎokèlì)
chokolade
jälkiruoka
饼干(bǐnggān)
småkager
jälkiruoka
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Nyd dit måltid!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
Juomien tilaaminen
带气的水(dài qì de shuǐ)
vand med brus
juoma
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
mineralvand
juoma
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
en øl
juoma
一瓶酒(yī píng jiǔ)
en flaske vin
juoma
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
en kaffe
juoma
一杯茶(yībēi chá)
en te
juoma
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Vi vil gerne betale, tak.
Ilmoitus, että haluatte maksaa
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vi vil gerne betale seperat.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Jeg betaler for det hele.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Behold byttepengene.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
太美味了!(tài měiwèile!)
Maden var udsøgt!
Ruuan kehuminen
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fortæl kokken om mine komplimenter!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mit mad er koldt.
Valitus ruuan kylmyydestä
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dette har fået for meget.
Kypsennysaika oli liian pitkä
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Denne vin smager af kork.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Valitus ruuan odotusajasta
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Drikken er ikke kold.
Valitus lämpimästä juomasta
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Min drink smager underlig.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Jeg bestilte min drink uden is.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Der mangler en ret.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dette er ikke rent.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Er der___i dette?
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nødder/peanuts
Ruoka-aineallergia
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamfrø/solsikkefrø
Ruoka-aineallergia
鸡蛋(jīdàn)
æg
Ruoka-aineallergia
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Ruoka-aineallergia
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Ruoka-aineallergia
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Ruoka-aineallergia
面筋(miànjīn)
gluten
Ruoka-aineallergia
豆类(dòu lèi)
soja
Ruoka-aineallergia
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous planter/bønner/ærter/majs
Ruoka-aineallergia
蘑菇(mógū)
Champignon
Ruoka-aineallergia
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frugt/kiwi/kokos
Ruoka-aineallergia
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
purløg/løg/hvidløg
Ruoka-aineallergia
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Ruoka-aineallergia