Italiaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi sono perso.
Et tiedä missä olet.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dove posso trovare ____?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... un bagno?
palvelu
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... una banca/sportello di cambio
palvelu
...โรงแรม? (rong ram?)
... un albergo?
palvelu
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... un benzinaio?
palvelu
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un ospedale?
rakennus
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
palvelu
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grande magazzino?
palvelu
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercato?
palvelu
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la fermata dell'autobus?
paikka
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la fermata della metro?
paikka
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un ufficio di informazione turistica?
palvelu
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
palvelu
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Come si arriva __?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
paikka
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... alla stazione del treno?
paikka
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... all'aeroporto?
paikka
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... alla centrale di polizia?
paikka
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... all'ambasciata di [paese]?
jonkun maan suurlähetystö
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ci può consigliare un buon ___?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
...บาร์? (...bar?)
... bar?
paikka
...คาเฟ่? (...cafe?)
... caffé?
paikka
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... ristorante?
paikka
...ผับ? (...pub?)
... night club?
paikka
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... albergo?
paikka
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attrazione turistica?
paikka
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sito storico?
paikka
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gira a sinistra.
Ohjeiden antaminen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gira a destra.
Ohjeiden antaminen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Sempre dritto.
Ohjeiden antaminen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Torna indietro.
Ohjeiden antaminen
หยุด (yhood)
Fermati.
Ohjeiden antaminen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vai verso ___.
Ohjeiden antaminen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Vai oltre ___.
Ohjeiden antaminen
ระวัง___ (rawang____.)
Cerca il/la ___.
Ohjeiden antaminen
ลงเขา (long kao)
in discesa
Ohjeiden antaminen
ขึ้นเขา (kuen kao)
in salita
Ohjeiden antaminen
สี่แยก (see yak)
incrocio
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafori
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
จอดรถ (jord-rod)
parco
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... biglietto solo andata...
menomatka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... andata e ritorno...
meno- ja paluumatka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... biglietto di prima/seconda classe...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... biglietto giornaliero...
lippu joka on voimassa koko päivän
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... un abbonamento settimanale...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... un abbonamento mensile ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Tietyn paikan varaus
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Tiedustelu matkustusajasta
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
È occupato questo posto?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Questo è il mio posto.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

เปิด (perd)
aperto
Kauppa on auki
ปิด (pid)
chiuso
Kauppa on kiinni
ทางเข้า (tang kao)
entrata
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
ทางออก (tang-ork)
uscita
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
ผลัก (pluk)
spingere
ดึง (deung)
tirare
ผู้ชาย (pu-chy)
uomini
Miesten WC
ผู้หญิง (pu-ying)
donne
Naisten WC
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
pieno/occupato
Hotelli on täynnä / WC on varattu
ว่าง (wang)
libero
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Può aspettare qui un momento?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Segua quella macchina!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Dov'è il noleggio auto?
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... per un giorno/una settimana.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Maksimivakuutuksen ottaminen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Vakuutuksen poisjättäminen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Non c'è il pieno.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Il motore fa uno strano rumore.
Valitus auton moottorista
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
L'auto è danneggiata.
Valitus auton huonosta kunnosta