Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Jeg er faret vild.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Hvor kan jeg finde___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... et badeværelse?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... en bank/et veksel kontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... et hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... en benzintank?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... et sygehus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... et apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... et stormagasin?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... et supermarked?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... busstoppestedet?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... metrostationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... et turistkontor?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... en hæveautomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
Hvordan kommer jeg til ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... til centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
...togstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... lufthavnen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... politistationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... den [land] ambassade?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
kan du anbefale nogle gode ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... barer?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... cafeer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... restauranter?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... natklubber?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... hoteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... historiske steder?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... museer?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Drej til venstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Drej til højre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Gå lige frem.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Gå tilbage.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Stop.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Gå hen imod ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Gå forbi ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Kig efter ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
Ned af bakken
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
Op ad bakke
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
vejkryds
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
trafiklys
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parkere
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... enkeltbillet...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... returbillet...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... første klasse/anden klasse billet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... heldagsbillet ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... ugebillet ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... månedsbillet ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Er dette sæde optaget?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Dette er mit sæde.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

åben
เปิด (perd)
Kauppa on auki
lukket
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
indgang
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
udgang
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
skub
ผลัก (pluk)
træk
ดึง (deung)
mænd
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
kvinder
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
optaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
ledig
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Kender du nummeret til en taxa?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Jeg skal til __[sted]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Kan du venter her et øjeblik?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Følg efter den bil!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Hvor er biludlejningen?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
... i en dag/en uge.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
Jeg har ikke brug for forsikring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Hvor er den næste benzintank?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
Tanken er ikke fuld.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
Motoren laver en underlig lyd.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
Bilen er skadet.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta