Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Ich habe mich verirrt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Wo kann ich ___ finden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... ein Badezimmer?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... eine Bank/Wechselstube?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... ein Hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... eine Tankstelle?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... ein Krankenhaus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... eine Apotheke?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... ein Kaufhaus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... ein Supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... eine Bushaltestelle?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... eine Bahnstation?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... die Touristeninformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... einen Geldautomaten?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
Wie komme ich zum/zur ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... die Stadtmitte?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
... der Bahnhof?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... der Flughafen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... die Polizeiwache?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... die Botschaft von [Land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... Bars?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... Cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... Restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... Diskotheken?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... Hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... Touristenattraktionen?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... historische Sehenswürdigkeiten?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... Museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Nach links.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Nach rechts.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Geradeaus gehen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Geh zurück.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Anhalten.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Gehe zum/zur ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Geh an ___ vorbei.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Halte Ausschau nach der/dem ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
bergab
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
bergauf
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
Kreuzung
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
Ampel
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
Park
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... Einzelfahrschein ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... Rückfahrkarte ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... Tageskarte ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... Wochenkarte ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... Monatskarte ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Ist dieser Platz besetzt?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Das ist mein Platz.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

geöffnet
เปิด (perd)
Kauppa on auki
geschlossen
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
Eingang
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
Ausgang
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
Drücken
ผลัก (pluk)
Ziehen
ดึง (deung)
Männer
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
Damen
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
Besetzt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
Frei
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Können Sie hier einen Moment warten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Folgen Sie dem Auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Wo ist die Autovermietung?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
... für einen Tag/eine Woche.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
Ich brauche keine Versicherung.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Wo ist die die nächste Tankstelle?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
Der Tank ist nicht voll.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
Der Motor macht komische Geräusche.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
Das Auto ist kaputt.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta