Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... bar?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... night club?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Fermati.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
in discesa
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
incrocio
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parco
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

aperto
เปิด (perd)
Kauppa on auki
chiuso
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
uscita
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
libero
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta