Unkariksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Mi perdiĝis.
Eltévedtem.
Et tiedä missä olet.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Kie mi povas trovi ___?
Hol találom/találok ____?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... la banĉambron?
...mosdó?
palvelu
... bankon/ŝanĝoficejon?
...bank/pénzváltó?
palvelu
... hotelon?
...egy hotel?
palvelu
... benzinstacion?
...benzinkút?
palvelu
... malsanulejon?
....a kórház?
rakennus
... apotekon?
....egy gyógyszertár?
palvelu
... magazenon?
...áruház?
palvelu
... supermarkton?
....szupermarket?
palvelu
... bushaltejon?
...buszmegálló?
paikka
... metroohaltejon?
....metrómegálló?
paikka
... turistoficejon?
....turista információs központ?
palvelu
... monaŭtomaton?
...ATM/pénzautomata?
palvelu
Kiel mi iras al___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... la urbocentron?
...belváros?
paikka
... la stacidomon?
....vonatpályaudvar?
paikka
... la aerhavenon?
....reptér?
paikka
... la policejon?
....rendőrség?
paikka
... la ambasadon de [lando]?
..._[ország]_ követsége?
jonkun maan suurlähetystö
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... trinkejojn?
...bár?
paikka
... kafejojn?
...kávézó?
paikka
... restoraciojn?
...étterem?
paikka
... noktoklubojn?
...szórakozóhely?
paikka
... hotelojn?
...hotel?
paikka
... turismajn allogojn?
...turista látványosság?
paikka
... historiajn lokojn?
...történelmi látnivalók?
paikka
... muzeojn?
...múzeum?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Turnu maldekstre.
Fordulj(on) balra.
Ohjeiden antaminen
Turnu dekstre.
Fordulj(on) jobbra.
Ohjeiden antaminen
Iru rekte.
Menj(en) egyenesen.
Ohjeiden antaminen
Reiru.
Menj(en) vissza.
Ohjeiden antaminen
Haltu.
Állj(on) meg.
Ohjeiden antaminen
Iru al la___.
Menj(en) a _______ irányába.
Ohjeiden antaminen
Iru post la____.
Menj(en) el a _____ mellett.
Ohjeiden antaminen
Serku la___.
Keresse a _______.
Ohjeiden antaminen
montsuben
lejtő
Ohjeiden antaminen
supren
emelkedő
Ohjeiden antaminen
vojkruciĝo
kereszteződés
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
trafiklumo
közlekedési lámpa
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parko
park
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... solan bileton ...
...vonlajegy / jegy...
menomatka
... revenan bileton ...
...oda-vissza jegy....
meno- ja paluumatka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... tagbileton ...
...napi jegy...
lippu joka on voimassa koko päivän
... semajnobileton ...
...hetijegy...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... monatbileton ...
...havi bérlet...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Tietyn paikan varaus
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Tiedustelu matkustusajasta
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Foglalt ez a hely?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Tio estas mia sidloko.
Ez az én helyem.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

malferma
Nyitva
Kauppa on auki
ferma
Zárva
Kauppa on kiinni
eniro
Bejárat
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
eliro
Kijárat
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
puŝu
Tolni
eltiru
Húzni
viroj
Férfi
Miesten WC
virinoj
Női
Naisten WC
Okupata
Foglalt
Hotelli on täynnä / WC on varattu
neokupata
Szabad
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Mi bezonas iri al __[loko]__.
A __[hely]__ kell mennm.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Kiom por iri al __[loko]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Tudna várni itt egy percet?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Sekvu tiun aŭton!
Kövesse azt a kocsit!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Kie mi povas lui aŭton?
Hol van egy autóbérlő?
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
...por unu tago/semajno.
....egy napra / hétre
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Mi volas plenan asekuron.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Maksimivakuutuksen ottaminen
Mi ne bezonas asekuron.
Nem kérek biztosítást.
Vakuutuksen poisjättäminen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Kie estas la proksima benzinstacio?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
La benzinujo ne estas plena.
A tank nincs tele.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
La motoro faras strangan bruon.
A motor fura hangokat ad ki.
Valitus auton moottorista
La aŭto estas difektita.
Az autó tönkre van menve.
Valitus auton huonosta kunnosta