Tšekiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Mi perdiĝis.
Ztratil(a) jsem se.
Et tiedä missä olet.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít___?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... la banĉambron?
... záchod?
palvelu
... bankon/ŝanĝoficejon?
... banku/směnárnu?
palvelu
... hotelon?
... hotel?
palvelu
... benzinstacion?
... čerpací stanici?
palvelu
... malsanulejon?
... nemocnici?
rakennus
... apotekon?
... lékárnu?
palvelu
... magazenon?
... obchodní dům?
palvelu
... supermarkton?
... supermarket?
palvelu
... bushaltejon?
... autobusovou zastávku?
paikka
... metroohaltejon?
... zastávku metra?
paikka
... turistoficejon?
... turistické informace?
palvelu
... monaŭtomaton?
... bankomat?
palvelu
Kiel mi iras al___?
Jak se dostanu ___?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... la urbocentron?
... do centra?
paikka
... la stacidomon?
... na vlakové nádraží?
paikka
... la aerhavenon?
... na letiště?
paikka
... la policejon?
... na policejní stanici?
paikka
... la ambasadon de [lando]?
... na ambasádu [země]?
jonkun maan suurlähetystö
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... trinkejojn?
... bary?
paikka
... kafejojn?
... kavárny?
paikka
... restoraciojn?
... restaurace?
paikka
... noktoklubojn?
... noční kluby?
paikka
... hotelojn?
... hotely?
paikka
... turismajn allogojn?
... turistické atrakce?
paikka
... historiajn lokojn?
... historické památky?
paikka
... muzeojn?
... muzea?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Turnu maldekstre.
Zahni doleva.
Ohjeiden antaminen
Turnu dekstre.
Zahni doprava.
Ohjeiden antaminen
Iru rekte.
Jdi rovně.
Ohjeiden antaminen
Reiru.
Jdi zpátky.
Ohjeiden antaminen
Haltu.
Zastav.
Ohjeiden antaminen
Iru al la___.
Jdi směrem ___.
Ohjeiden antaminen
Iru post la____.
Jdi kolem ___.
Ohjeiden antaminen
Serku la___.
Vyhlížej ___.
Ohjeiden antaminen
montsuben
dolů z kopce
Ohjeiden antaminen
supren
nahoru do kopce
Ohjeiden antaminen
vojkruciĝo
křižovatka
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
trafiklumo
semafor
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parko
park
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... solan bileton ...
... jednosměrnou jízdenku ...
menomatka
... revenan bileton ...
... zpáteční jízdenku ...
meno- ja paluumatka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... tagbileton ...
... jízdenku na den ...
lippu joka on voimassa koko päivän
... semajnobileton ...
... jízdenku na týden ...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... monatbileton ...
... měsíční jízdenku ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Tietyn paikan varaus
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Tiedustelu matkustusajasta
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Je toto místo volné?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Tio estas mia sidloko.
Tohle je moje místo.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

malferma
otevřeno
Kauppa on auki
ferma
zavřeno
Kauppa on kiinni
eniro
vchod
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
eliro
východ
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
puŝu
tam
eltiru
sem
viroj
muži
Miesten WC
virinoj
ženy
Naisten WC
Okupata
obsazeno
Hotelli on täynnä / WC on varattu
neokupata
volno
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Víte číslo na taxi?
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Kiom por iri al __[loko]__?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Sekvu tiun aŭton!
Sledujte to auto!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Kie mi povas lui aŭton?
Kde je půjčovna aut?
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
...por unu tago/semajno.
... na jeden den/jeden týden.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Mi volas plenan asekuron.
Chci plné pojistné krytí.
Maksimivakuutuksen ottaminen
Mi ne bezonas asekuron.
Nepotřebuji pojištění.
Vakuutuksen poisjättäminen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Kie estas la proksima benzinstacio?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
La benzinujo ne estas plena.
Nádrž není plná.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
La motoro faras strangan bruon.
Motor dělá divné zvuky.
Valitus auton moottorista
La aŭto estas difektita.
Auto je poničené.
Valitus auton huonosta kunnosta